ABC ubezpieczenia kredytu

Korzystając z ubezpieiczenia kredytu czy pożyczki jesteśmy przekonani, że w ten sposób zabezpieczymy się na wypadek różnych sytuacji, które mogą się wydarzyć podczas całego okresu kredytowania. Jednak jeżeli nie doczytamy dokładnie warunków ubezpieczenia może się to skończyć bardzo dużym zawodem i problemami, nawet w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Posiadanie nawet najlepszej polisy nie zawsze gwarantuje spłate rat przez ubezpieczyciela.


Podstawowe ubezpieczenia jakie będziemy mogli kupić razem z kredytem to:

  • ubezpieczenie na życie – spłata kredytu przez ubezpieczyciela w przypadku śmierci kredytobiorcy
  • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – spłata kredytu przez ubezpieczyciela w sytuacji, gdy kredytobiorca dozna uszkodzenia ciała, które uniemożliwia mu wykonywanie jakiejkolwiek pracy
  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy – spłata kredytu w sytuacji, w której kredytobiorca traci pracę nie ze swojej winy
  • ubezpieczenie na wypadek okresowej niezdolności do pracy – spłata kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca okresowo utracił możliwość wykonywania pracy.

Warto wiedzieć co zrobić jeżeli przytrafi nam się zdarzenie na którego wypadek byliśmy ubezpieczeni.

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać to dokładne przeczytanie OWU/regulaminu umowy ubezpieczeniowej i skupienie swojej uwagi na definicjach zdarzeń, na wypadek których mamy zapewnioną ochronę. Zdarza się bowiem, że ubezpieczyciel zupełnie inaczej niż my rozumie niektóre wypadki losowe, a to skutkować może odmową wypłaty odszkodowania. Obowiązuje tu zasada: im mniej szczegółowa jest definicja, tym lepiej dla kredytobiorcy.


Kolejną istotną sprawą jest zwrócenie uwagi na tak zwany katalog wyłączenia odpowiedzialności. Znajduje się w nim spis sytuacji, w których nie obejmuje nas ochrona. Mogą to być sytuacje związane z utratą pracy np. nie dostaniemy odszkodowania, gdy utracimy pracę wcześniej niż po 6 miesiącach od zawarcia umowy kredytowej.


Jeżeli wszystko zostało już sprawdzone i jesteśmy pewni, że w sytuacji która nas spotkała obejmuje nas ochrona, powinniśmy powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela np. poprzez kontakt telefoniczny z infolinią. Każda sytuacja będzie wymagała przedstawienia ubezpieczycielowi innych dokumentów.

  • W przypadku ubezpieczenia na wypadek śmierci kredytobiorcy, jego rodzina będzie musiała przedstawić ubezpieczycielowi akt zgonu kredytobiorcy.
  • W przypadku trwałego inwalidztwa kredytobiorca musi wnioskować o spłatę pozostałej kwoty kredytu, a do wniosku dołączyć dokumentacje lekarską oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  • Utrata pracy będzie wymagała od kredytobiorcy dostarczenia odpowiedniego wniosku z wyszczególnieniem powodu utraty pracy oraz  zaświadczenia o dokonaniu rejestracji w PUP jako osoba bezrobotna.
  • W przypadku okresowej niezdolności do pracy, kredytobiorca musi dostarczyć wniosek oraz orzeczenia lekarskie stwierdzające takową niezdolność.

Podsumowując można powiedzieć, że nawet najlepsze/najszersze ubezpieczenie może okazać się bezużyteczne jeżeli przeoczymy istotne informacje w umowie ubezpieczenia, dlatego wszystkim zalecam, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia, czy to od śmieci czy od utraty pracy, przeczytali dokładnie umowę i zapoznali się z obostrzeniami jakie ubezpieczyciel w niej zawarł.

Dodaj komentarz

eighteen − eighteen =