Kredyt konsumencki?

konsumenckiKredyt konsumencki to taki rodzaj kredytu, który zaciąga osoba fizyczna na swoje cele prywatne. Jeśli osoba prowadzi także działalność gospodarczą, to ważne, aby celem kredytu konsumenckiego było coś niezwiązanego z wykonywaną pracą. Czasami ta granica pomiędzy celem prywatnym a zawodowym może być dosyć subtelna. Remont dachu na stodole jest dla rolnika celem zawodowym, podobnie jak zakup samochodu, którym sprzedawca wozić będzie towar, ale jeśli ten sam rolnik będzie chciał wyremontować dach domu, a sprzedawca kupi samochód rodzinny to są to już cele prywatne. Jeśli cel będzie związany z działalnością gospodarczą, wówczas jest to kredyt komercyjny, a więc podlegający zupełnie innym prawom niż kredyt konsumencki.

Kredyt konsumencki jest chroniony przepisami ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011r. Zapewniają one kredytobiorcy:

  1. Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
  2. Prawo do otrzymania formularza informacyjnego zawierającego wszystkie istotne elementy umowy, dzięki czemu łatwiej porównać poszczególne oferty
  3. Prawo do otrzymania projektu umowy
  4. Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu

Powyższe prawa nie stosują się do kredytów typu 0% i innych, które na podstawie szczególnych  przepisów są tańsze niż ich standardowy odpowiednik, np. kredyty studenckie, kredyty dofinansowywane przez instytucje państwowe (na zakup paneli  słonecznych czy termomodernizację budynku), kredyty „powodzowe”, kredyty „Rodzina na swoim” itp.

Kredytem konsumenckim są:

kredyt gotówkowy

– kredyt bezgotówkowy

kredyt konsolidacyjny

– kredyt samochodowy

kredyt hipoteczny (do kwoty 255 tys.)

– kredyt odnawialny

– pożyczka gotówkowa

Kredyt konsumencki nie może opiewać na kwotę wyższą niż 255 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Kredyty na większe kwoty są prawnie gorzej chronione, gdyż zapisy z ustawy o kredycie konsumenckim ich nie obowiązują.

Dodaj komentarz

5 × 3 =