Kolejność windykacji długów

Temat długów i pracy komornika jest niechętnie poruszanym tematem, nie ma w tym nic dziwnego ponieważ komornik to tzw synonim długów. Osoby które mają na swoim koncie kilka długów, długów których egzekwowanie zbiegło się w tym samym czasie, mogą zadawać sobie pytanie, jak komornik będzie te długi ściągał? Który dług odbierze jako pierwszy? Czy ten za nie spłaconą ratę kredytu czy może ten za nie spłacane alimenty? Jak to wygląda?


Okazuję się, że odpowiedź tkwi w kodeksie postępowania cywilnego, a dokładnie w artykule 1025 który mówi:

Art. 1025. Kolejność zaspokajania z kwoty uzyskanej z egzekucji

 • § 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:
 • 1) koszty egzekucyjne;
 • 2) należności alimentacyjne;
 • 3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;
 • 4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;
 • 5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;
 • 6) należności za pracę nie zaspokojone w kolejności trzeciej;
  7) należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej;
 • 8) (uchylony);
 • 9) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;
 • 10) inne należności.
 • § 2. Po zaspokojeniu wszystkich należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne.
 • § 3. W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania. Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii czwartej i piątej korzystają wszystkie roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Roszczenia o świadczenia uboczne nieobjęte zabezpieczeniem zaspokaja się w kategorii dziesiątej, chyba że należność podlegałaby zaspokojeniu w kategorii wcześniejszej. To samo dotyczy roszczeń o świadczenia należne dożywotnikowi.
 • § 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej z tytułu nie wniesionego wkładu budowlanego związana z tym prawem ulega zaspokojeniu przed należnością zabezpieczoną na tym prawie hipotecznie.

Oznacza to miedzy innymi, że w przypadku długów w postaci alimentów i np kredytu gotówkowego, w pierwszej kolejności ściągane z dłużnika będą alimenty a dopiero potem kredyt.

Jedna odpowiedź w “Kolejność windykacji długów

 •  Ja jestem kolejnym i na pewno jednym z wielu przykładów na to, jak chwilówki potrafią być niebezpieczne. Zaczęło się od jednej, potem była druga, w międzyczasie kredyt w banku i tak mnie te różne zobowiązania zaczęły przytłaczać. Dużą pomocą okazała się dla mnie kancelaria Protektorzy. Mają ofertę dedykowaną firmom, ale też właśnie osobom indywidualnym które mają problemy finansowe. Warto się z nimi skontaktować.

  Zgłoś

Dodaj komentarz

17 − thirteen =