MDM – szansa na tanie mieszkanie

Mieszkanie dla młodych (MDM) to nazwa nowego programu rządowego mającego na celu ułatwienie młodym obywatelom RP nabycie własnego mieszkania lub domu.

Ułatwienie to polega głównie na dofinansowaniu wkładu własnego. Dodatkowo rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko moga liczyć na pomoc we wcześniejszej spłacie części kredytu.

Osoby budujące swój dom/mieszkanie po raz pierwszy mają możliwość skorzystania z częściowego zwrotu VAT’u za materiały budowlane.

 


 

Szczegóły dofinansowania:

 • dopłata do 50 m² (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania)
 • 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
 • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
 • dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
(istotnym czynnikiem jest też lokalizacja nieruchomości)

 


 

Warunki przystapienia do programu Mieszkanie dla młodych (MDM) :

 • wiek przystępującego nie może przekraczać 35 lat (w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek młodszego małżonka)
 • brak własnego mieszkania (także w przeszłości)
 • zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m² lub domu jednorodzinnego do 100 m², albo odpowiednio do 85 m² i 110 m² – jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci
 • zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat
 • cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

 


 

Krok po kroku dla zdecydowanych:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć razem ze wnioskiem o kredyt mieszkaniowy w wybranym przez siebie banku z listy banków które przystapiły o progrmamu MDM (lista na końcu artykułu)

Do wniosku należy dołączyć:
 • pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub własności lub współwłasności budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania
 • pisemne zobowiązanie – w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania
 • pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych
 • pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę

 

 

listabanowmdm

28 lip 2014

Dodaj komentarz

2 × 4 =