Nieakceptowane źródła dochodu

Powszechnie wiadomo, że źródłem dochodu może być nie tylko pensja, mogą nim być renty, zasiłki, alimenty, premie, dodatki socialne, ryczałt i pewnie wiele innych. Zupełni inny pogląd na dochody mają banki i parabanki. Coraz częściej możemy spotkać się z sytacją w której, starając się o kredyt dostajemy odmowną decyjzję spowodowaną brakiem stałego dochodu lub wykluczeniem jednego z źródeł dochodu i poprzez to obniżenie naszej zdolności kredytowej.


 

Już na etapie planowania zaciągnięcia kredytu powinieneś wiedzieć jakie źródła dochodu bank wykluczy, ta wiedza uchroni Cię przed rozczarowaniem w sytuacji gdy zamiast 50 000 kredytu bank zaproponuje 30 000 albo w ogóle odmówi kredytowania.


 

Poniżej lista źródeł dochodu których zdecydowana większość banków nie zaakceptuje.

Lista nieakceptowanych źródeł dochodu:

 • dochody o charakterze niestałym – priorytetem dla banków jest stały dochód
 • nieudokumentowane źródła dochodu
 • pensje wypłacone w próbnym okresie zatrudnienia również nie zostaną przez bank zaakceptowane
 • wynagrodzenie za opiekę nad dzieckiem/osoba starszą lub niepełnosprawną
 • dodatki mieszkaniowe/socialne
 • ryczałt
 • dieta
 • renty na czas określony
 • alimenty
 • zasiłki opiekuńcze
 • zysk ze sprzedaży akcji lub papierów wartościowych
 • zasiłek dla bezrobotnych
 • stypendia
 • zasiłek opiekuńczy

 


 

Oczywiście może się zdarzyć, że bank nie zaakceptuje jeszcze innych dochodów, których nie ma na powyższej liście, ale są to puki co marginalne przypadki. Taka nieufność ze strony banków w brew pozorom nie jest niczym złym, banki w ten sposób zmniejszają ryzyko niespłacenia zobowiązań, których na ogół nie da się spłacać bez stałego dochodu.

Dodaj komentarz

4 + five =