RRSO (Oprocentowanie rzeczywiste) ?

oprocentowanierrsoRRSO czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to innymi słowy oprocentowanie rzeczywiste.

O ile oprocentowanie nominalne uwzględnia tylko to ile odsetek będziemy musieli zapłacić w związku z pożyczeniem gotówki, o tyle wskaźnik RRSO obejmuje wszystkie obowiązkowe opłaty związane z wzięciem kredytu, np. odsetki, ubezpieczenie i prowizję.
Roczną rzeczywistą stopę oprocentwania wylicza się dla każdego kredytu osobno na podstawie bardzo skomplikowanego wzoru, którego nie potrafiłby wyliczyć przeciętny Kowalski. I na szczęście nie musi tego robić, bo zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim banki i instytucje finansowe maja obowiązek podawać wysokość RRSO przy każdej ofercie kredytu.

Oczywiście jeśli lubisz liczyć możesz sprawdzić czy RRSO w ofercie banku zostało policzone poprawnie korzystając ze wzoru:

wzór

gdzie:

k– numer kolejnej wypłaty raty kredytu; kprim – numer kolejnej spłaty kredytu lub wnoszonych opłat; ak – kwota wypłaty raty kredytu kakprim – kwota spłaty kredytu lub kosztów kprimm – numer ostatniej wypłaty raty kredytu; mprim – numer ostatniej spłaty kredytu lub wnoszonych opłat; tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty; tkprim – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat; i – rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)

(źródło: Wikipedia)

Tak więc, porównując kredyty o takiej samej kwocie, okresie spłaty i ilości rat, posługuj się wskaźnikiem RRSO. Im niższa wartość oprocentowania rzeczywistego tym lepiej oczywiście.

Dodaj komentarz

three × four =