Porady dla poręczycieli

Rola poręczyciela, która jak można się domyślać nie należy do przyjemnych, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością oraz nie mniejszym ryzykiem.

poreczyciel
Poręczanie

Dlatego decydując się na poręczenie za kogoś warto wiedzieć co tak na prawdę deklarujemy oraz jakie mamy możliwości. W tym artykule postaram się omówić zagadnienie poręczania i mam nadzieję, że artykuł okaże się pomocny dla przyszłych,  obecnych  oraz niedoszłych poręczycieli.

Na wstępie należy wyraźnie zaznaczyć, że poręczenie to umowa pisemna miedzy poręczającym a wierzycielem, której podstawy prawne zawarte są w art. 876 § 2 kodeksu cywilnego. Osoba poręczająca nie spisuje osobnej umowy z osobą za którą poręcza. Oczywiście w umowie należy wyraźnie uwzględnić zakres poręczenia – czyli jaką kwotę poręczyciel deklaruje pokryć za dłużnika w przypadku braku spłaty w terminie.

Odpowiedzialność

Jeżeli zostałeś poręczycielem to musisz wiedzieć, że odpowiadasz całym swoim majątkiem w przypadku, gdy osoba której poręczałeś nie spłaci swoich długów! Należy mieć też na uwadze, że często poręczyciel pokrywa ewentualne koszty sądowe oraz odsetki. Aby się tego ustrzec należałoby uwzględnić szczegółowo zakres kwot poręczenia  oraz wyszczególnienie składników majątku jaki deklaruje poręczyciel w momencie spisywania umowy poręczenia. Istnieje też możliwość negocjacji kwoty jaką deklaruje się spłacać poręczyciel, ale tak na prawdę jest to bardzo trudne, gdyż wierzyciele rzadko godzą się na takie ryzyko.

Kilku poręczycieli

Jak wygląda egzekucja długu jeżeli poręczycieli jest kilku? Kto będzie spłacał dług jeżeli będzie taka konieczność? Okazuje się, że nie jest to takie oczywiste. Spłacać dług będzie ten poręczyciel, który zostanie wskazany przez wierzyciela. Jeżeli wierzyciel wskaże do odpowiedzialności za dług jednego z pięciu poręczycieli to tylko ten jeden ma obowiązek pokryć dług. Oczywiście są sytuacje w których wierzyciel wskazuje wszystkich lub niektórych poręczycieli (art. 376 § 1 K.c.). Jeżeli do odpowiedzialności zostanie pociągnięty jeden z kilku poręczycieli powinien on na własną rękę zaangażować w spłatę długu pozostałych poręczycieli.

Kontrola dłużnika

Będąc poręczycielem należy stale monitorować postępy w spłacaniu długów, które poręczyliśmy. Taka kontrola powoduje, że nie zostaniemy nagle zaskoczeni przez komornika, a tak się właśnie stanie jeśli wierzyciel nie dopełnił swoich obowiązków i nie poinformował nas o egzekucji długu.

Dodaj komentarz

one + 18 =