Pożyczka hipoteczna – jakie dokumenty do wniosku

Pożyczka hipoteczna to jedna z  z najbardziej skomplikowanych i czasochłonnych form finansowania.  Nawet rozpatrzenie wniosku bywa bardzo często płatne. Jednak wiedząc jakie dokumentu będą potrzebne, aby taki kredyt otrzymać, zyskamy sporo czasu, a czasem i pieniędzy.

Oczywiście bank bankowi nie jest równy i co za tym idzie mogą pojawić się różnice pod względem wymaganych dokumentów, ale postaram się wymienić te standardowe, które w 99% banków będą wymagane.


Pierwszą grupę będą stanowiły dokumenty osobowe – każdy bank będzie początkowo chciał sprawdzić personalia kredytobiorców i do wniosku należy je podać.

W skład pierwszej grupy wchodzą takie dokumenty jak:

 • dowód osobisty
 • drugi dokument tożsamości np. prawo jazdy
 • poświadczenie intercyzy – wymagane w przypadku małżeństw, które takową posiadają
 • poświadczenie o ciągłości separacji lub orzeczenie  o rozwodzie

Drugą grupę będą stanowiły dokumenty dotyczące dochodów, takie jak:

(w przypadku pracowników etatowych)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – ważność tego dokumentu to przeważnie 30 dni
 • wyciąg z konta bankowego za okres 3, 6 lub nawet 12 miesięcy – osoby, które posiadają konta w bankach w których wnioskują o pożyczkę hipoteczną nie muszą tego dokumentu posiadać
 • deklaracji PIT-37 – razem z potwierdzeniem jego przyjęcia przez US
 • świadectwa pracy – w przypadku zmiany pracy w ostatnim okresie
 • umowy o pracę z obecnym pracodawcą – w przypadku umowy na czas określony
(w przypadku osób zatrudniony na umowy cywilno prawne lub sportowców)
 • umowy zleceń lub o dzieło za okres roku lub dwóch
 • faktury do tych umów
 • kontrakty sportowe/menadżerskie
 • deklaracje PIT za poprzedni rok
(emeryci i renciści)
 • dokument potwierdzający prawo do świadczenia np. decyzja o przyznaniu / waloryzacji renty lub emerytury
 • dokument wskazujący okres na jaki została przyznana renta
 • dokument potwierdzający wypłatę świadczenia za ostatni okres (np. ostatni odcinek renty lub emerytury, wyciąg z konta)
(marynarze)
 • książeczka żeglarska – kopie stron z danymi osobowymi oraz wpisanymi datami zamustrowania i wymustrowania z okresu ostatnich 12 miesięcy
 • umowy o pracę (kontrakty) z ostatnich 12 miesięcy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
(osoby uzyskujące swoje dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej)
 • decyzję o nadaniu numerów NIP i REGON,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • deklarację PIT-36 (lub PIT-36L) za ostatni rok
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i US
 • wydruk z księgi przychodów i rozchodów

Trzecią grupę stanowią dokumenty dotyczące naszych pozostałych zobowiązań kredytowych, a w ich skład wchodzą:

 • zaświadczenie o spłacie kredytu/pożyczki – dotyczy świeżo spłaconych kredytów, które nie zostały jeszcze odnotowane w BIK
 • aktualne umowy kredytowe
 • zaświadczenie o aktualnym zadłużeniu

Ostatnia grupa dotyczy dokumentów stwierdzających wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, a w jej skład wejdą na pewno:

 • wycena nieruchomości
(w przypadku zabezpieczenia w postaci lokalu)
 • odpis z księgi wieczystej/zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie (dla praw spółdzielczych)
 • umowa/y darowizny – jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
(w przypadku zabezpieczenia w postaci domu)
 • odpis z księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający posadowienie zabudowań na działce – kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót
 • umowa/y darowizny – jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
(w przypadku kiedy zabezpieczeniem jest grunt)
 • odpis z Księgi Wieczystej
 • wypis z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej
 • dokument potwierdzający przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – informacja/zaświadczenie o przeznaczeniu w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu potwierdzająca możliwość realizacji na działce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Umowa/y darowizny – jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości

Jak widać dokumentów jest całkiem sporo i to na pewno nie wszystkie dokumenty jakie przyjdzie nam „załatwić” podczas zaciągania pożyczki hipotecznej, aczkolwiek jak to mówią, dla chcącego nic trudnego.

11 sie 2014

Dodaj komentarz

4 × three =