Regulamin portalu & forum

 • Regulamin Portalu & Forum
 • Korzystanie z forum i portalu jest równoznaczne z akcetacją poniższego regulaminu!
 • TERMINOLOGIA (opis podstawowych terminów użytych w regulaminie)
 • Forum – platforma dyskusyjna znajdująca się pod adresem forum.celkredyt.pl.
 • Portal – platforma dyskusyjno-informacyjna znajdująca się pod adresem celkredyt.pl.
 • Administrator – użytkownik forum posiadający uprawnienia do egzekwowania/zmieniania regulaminiu i zarządzania treściami całego forum i portalu.
 • Moderator – użytkownik posiadający uprawnienia do moderowania oraz egzekwowania regulaminu w powierzonym mu dziale forum.
 • NICK – pseudonim użytkownika.
 • AWATAR (emblemat) – obrazek wyświetlany pod nickiem użytkownika.
 • PODPIS (sygnatura) – tekst/obrazek wyświetlany pod każdym postem użytkownika.
 • 1 – Ogólne postanowienia
 • 2 – Prowadzenie dyskusji
 • 3 – Niedozwolone treści
 • 4 – Nicki (loginy)
 • 5 – Podpisy (sygnatury)
 • 6 – Pola profilu
 • 7 – Kary
 • 8 – Postanowienia końcowe
 • 1 Ogólne postanowienia
 • 1.1 Nieznajomość regulaminu
 • Każdy użytkownik, rejestrując się, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Jego nieznajomość nie będzie powodem do zmniejszania kary w przypadku jego złamania.
 • 1.2 Zasada równości
 • Regulamin forum i portalu odnosi się do każdego użytkownika forum i portalu, oznacza to, że zarówno administracja (moderatorzy również) jak i pozostali użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad regulaminu.
 • 1.3 Multikonta
 • Posiadanie więcej niż jednego konta na forum jest zabronione z wyjątkiem sytuacji w której konto użytkownika zostało zablokowane(zbanowane) na stałe lub zostało usunięte.
 • 1.4 Szkodliwa działalność
 • Surowo zabronione jest włamywanie się na konta innych użytkowników forum i działania hakerskie, skutkiem takiej działalności będzie blokada dostępu do forum a w ostateczności zawiadomienie organów ścigania i podjęcie kroków prawnych.
 • 1.5 Zmiany regulaminu
 • 1.5.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w trakcie działania forum po uprzednim powiadomieniu użytkowników.
 • 1.5.2 Zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od publikacji.
 • 2 Prowadzenie dyskusji
 • 2.1 Zakładanie tematów
 • 2.1.1 Tematy należy zakładać w pasującym treścią i intencjami założyciela dziale. W razie wątpliwości, co do wyboru odpowiedniego działu, należy zapytać moderatora (w przypadku wybrania złego działu moderator przeniesie temat do odpowiedniego działu).
 • 2.1.2 Przed napisaniem nowego tematu należy użyć opcji „Szukaj” aby wyeliminować dublujące się treści.
 • 2.1.3 Zabronione jest zakładanie wiecej niż jednego tematu o tej samej treści.
 • 2.2 Pisanie postów
 • 2.2.1 Zabronione jest pisanie postów odbiegających od tematu który porusza autor wątku i nic nie wnoszących do dyskusji tzw spam.
 • 2.2.2 Posty nie moga naruszać punktów regulaminu mówiącego o niedozwolonych treściach „§3 Niedozwolone treści”
 • 2.2.3 Zabronione jest pisanie jednego postu pod drugim. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy użyć opcji „edytuj” i dodać treść do istniejącego postu.
 • 2.2.4 Użytkownicy zobowiązani są do odnoszenia się z szacunkiem do poglądów i gustów innych użytkowników .
 • 2.2.5 W trosce o przejrzystość postów zabrania się nadużywania kolorów, pogrubienia, powiekszania/pomniejszania tekstu i znaków interpunkcyjnych, kursywy – narzędzia te służą do podreślania istotnych fragmentów postu.
 • 2.2.6 Na forum i portalu należy pisać w języku polskim.
 • 3 Niedozwolone treści
 • 3.1 Na forum i portalu zabrania się umieszczania treści:
 • 3.1.1 Pornograficznych lub w jakikolwiek sposób nawiązujących do pornografii.
 • 3.1.2 Brutalnych i ukazujących przemoc w każdej postaci.
 • 3.1.3 Wulgarnych (również wulgaryzmów w formie ocenzurowanej (gwiazdkowanie, przekręcenie liter).
 • 3.1.4 Łamiących prawo.
 • 3.1.5 Zawierających reklamy (produktów, usług).
 • 3.1.6 Linków referencyjnych.
 • 3.1.7 Propagujących używki.
 • 3.2 Adresy www (linki)
 • 3.2.1 Linki prowadzące do niedozwolonych na forum i portalu treści są surowo zabronione.
 • 3.2.2 Zabrania się umieszczania linków prowadzących do stron niebezpiecznych (wirusy, trojany).
 • 3.2.3 Niedozwolone jest zamieszczanie linków do złośliwych acz nieszkodliwych skryptów (linki wylogowujące z forum, wyskakujące okienka trudne do wyłączenia).
 • 3.2.4 Za zawartość linkowanej strony/pliku odpowiada osoba, która umieściła go na forum.
 • 3.3 Odpowiedzialność
 • 3.3.1 Admnistracja forum/portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści istniejące na forum/portalu.
 • 3.3.2 Zabronione jest wszelkie powielanie i cytowanie treści zabronionych, a odpowiedzialność za takie treści leży zarówno po stronie zamieszczającego, jak i po stronie cytującego.
 • 4 Nicki (loginy)
 • 4.1 Zabrania się umieszczania w loginie treści łamiących punkt „3 Niedozwolone treści”
 • 4.2 Zabrania się używania loginu na tyle podobnego do loginu innego użytkownika, że może on wprowadzać w błąd innych użytkowników.
 • 5 Podpisy (sygnatury)
 • 5.1 Parametry podpisu:
 • 5.1.1 Maksymalna szerokość obrazka w podpisie to 700 pikseli.
 • 5.1.2 Maksymalna wysokość to 150 pikseli.
 • 5.1.3 Maksymalna objętość grafiki to 80KB (81920 bajtów).
 • 5.2 Treści podpisu:
 • 5.2.1 Zabroniona jest sygnatura która swoim wyglądem utrudnia przeglądanie forum(np miga lub jest zbyt jaskrawa).
 • 5.2.2 Treść sygnatury nie może łamać punktu regulaminu dotyczacego niedozwolonych treści „3 Niedozwolone treści”.
 • 5.2.3 Zabronione jest wykorzystywanie sygnatury bez posiadania praw autorskich do niej.
 • 6 Pola profilu
 • 6.1 Zabronione jest zamieszczanie niedozwolonych treści(patrz punkt „3 Niedozwolone treści”) w polach profilu.
 • 7 Kary
 • 7.1 Każdorazowe złamanie zasad regulaminu może skutkować nadaniem przez moderatora lub administratora ostrzeżenia.
 • 7.2 Ostrzeżenia mogą zostać pominięte w procesie nadawania kary w przypadku złamania wielu punktów regulaminu.
 • 7.3 Nagminne łamanie regulaminu może prowadzić do zablokowania dostepu do forum a także utraty/blokady konta.
 • 7.4 Każdy użytkownik ma prawo do odwołania od kary i należy je wystosować do administratora w formie wiadomości prywatnej.
 • 8 Postanowienia końcowe
 • 8.1 Użytkownik po napisaniu postu/opini, przekazuje administracji forum/portalu wszystkie prawa majątkowe do treści napisanej przez niego.
 • 8.2 Każde zauważone złamanie zasad regulaminu powinno być zgłoszone administracji lub moderatorom poprzez opcję „zgłoś” lub wiadomość prywatną.
 • 8.3 Administrator może tymczasowo zawiesić działalność forum bez podania przyczyn.