Sejm zatwierdził ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

W piątek 12 września sejm uchwalił ustawę o tzw. odwróconym kredycie hipotecznym, za przyjęciem głosowało 287 posłów, a prawie połowa z tej liczby była przeciwna ustawie (głównie posłowie PiS). Ustawa trafiła do senatu i prawdopodobnie po 30 dniach od jej ogłoszenia wejdzie w życie.


Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny?

Najprościej rzecz ujmując jest to kredyt udzielany osobom starszym przez instytucje bankowe, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość, która przechodzi na własność banku po śmierci kredytobiorcy.


Idea kredytu odwróconego:

Kredyt odwrócony jest już nazywany (całkiem słusznie)  nowym produktem finansowym, gdyż otwiera drogę kredytowania dla osób posiadających nieruchomość, które nie mają zbyt dużej zdolności kredytowej i pomijając kredyt odwrócony nie mają szans na uzyskanie dużej kwoty za pomocą innych produktów finansowych.

Kredyt będzie można wypłacić w całości lub w formie renty, warunkiem jest utrzymanie nieruchomości w określonym standardzie i wykupienie ubezpieczenia od zdarzeń losowych.

Kredytobiorca będzie miał możliwość odstąpienia od umowy kredytowej aż przez 30 dni od jej zawarcia (standardowo jest to 14 dni). 


Idealny klient?

Osoba po 65 roku życia, posiadająca mieszkanie/dom/działkę, posiadająca niską emeryturę/rentę, nie posiadająca bliższej rodziny –  dla takich osób kredyt odwrócony będzie sporą szansą na poprawę standardu życia.

Co ciekawe ustawa nie precyzuje maksymalnego ani minimalnego wieku kredytobiorcy, więc będzie to tylko i wyłącznie decyzja banku komu taki kredyt zaoferuje.


A co z rodziną kredytobiorcy?

Spadkobiercy będą mogli spłacić kredyt do 12 miesięcy po śmierci kredytobiorcy. Jeśli dług wobec banku będzie mniejszy niż wartość nieruchomości różnica będzie wypłacona spadkobiercom, w odwrotnej sytuacji bank nie będzie mógł zgłaszać roszczeń wobec spadkobierców. Ustawa przewiduje, że banki mają zarabiać głównie na odsetkach aniżeli na sprzedawaniu szybko przejętych nieruchomości.


Z racji tego, że jest to bardzo świeży produkt, nie należy spodziewać się, że za miesiąc w każdym banku będzie już gotowa oferta związana z tym produktem.

Optymistyczne prognozy mówią o okresie przed zimowym, ale równie dobrze może to być dopiero na początku 2015 roku.

18 wrz 2014

Dodaj komentarz

8 + 12 =